Гост пожежна безпека загальні вимоги

Текст документа ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги. ГОСТ 17.1.3.13-86 Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення ГОСТ 12.3.009-76: Система стандартів безпеки праці. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. Загальні положення. FIRE. SAFETY General provisions Чинний від 201Х-хх-хх. 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. Цей стандарт установлює загальні вимоги пожежної безпеки до об'єктів захисту різного. Заходи пожежної безпеки на підприємстві: загальні вимоги. Система управління охороною праці і пожежна безпека на підприємстві. Пожежна безпека: основні поняття та визначення. Значний внесок у зміцнення державної економіки вносить пожежна охорона, яка надійно захищає від вогню створені народом цінності. (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги) ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої. Пожежна безпека об’єктів будівництва ДБН В.1.1.7- 2002 На заміну СНиП 2.01.02-85 Ці Норми встановлюють пожежно-технічну класифікацію будівельних матеріалів. Безпека технологічного процесу ТО і ремонту автомобіля на робочому місці регламентується ГОСТ 123002-75 "ССБТ. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки », ГОСТ 123017-79" ССБТ. 5. ГОСТ 12.2 007.0-75 ССБТ. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки. 6. ГОСТ 12.3 046-91 ССБТ. Установки пожежогасіння автоматичні. Загальні технічні вимоги. 7. ГОСТ 12.4 009-83 ССБТ. Пожежна техніка. Загальні вимоги (en 12094-3:2003, mod) 55. ДСТУ 4469-7:2005 Пожежна техніка. Системи газового пожежогасіння. Частина 7. Насадки систем пожежогасіння діоксидом вуглецю. Загальні вимоги (en 12094-7:2000 ДСТУ 3211:2009/ГОСТ 1639:2009 Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати. НАПБ 06.015-2006 Перелік приміщень і будівель енерг.підприємств з визначенням категорії. Найменування документа (укр.) ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. ДСТУ Б В.2.7-214:2009 7 умови) ГОСТ 24555-81 СГИП. Порядок аттестации испытательного оборудования. Библиотека документов ДБН, ДСП, ДСН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, НАПБ, ДНАОП, НПАОП, НАОП, Инструкции. В нормативну базу додано 296 документів. Шановні користувачі, команда БУДСТАНДАРТ. 3 ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні i. Загальні положення 1. Ці Правила встановлюють. Утверждён НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охраны труда во время дробления и сортировки, обогащения. НАПБ В.01, НАПБ В.02, НАПБ В.05, НАПБ В.06, НАПБ 02, НАПБ 05, правила, скачать безплатно, без. Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Для удобства можно. Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні {Із змінами, внесеними згідно.

Links to Important Stuff

Links